Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Boodskap van die Dag

Meer oor Ons

Lyttelton-Oos bestaan om God te verheerlik deur dissipels te wees wat vrugte dra (Joh 15:8). Deur lewens van liefde, vreugde en vrede te leef versprei ons die aangename geur van die evangelie. Ons is ‘n missionale gemeente wat deel is van en deelneem aan God se sending (missio Dei) na die wêreld.


Ons is ‘n tradisionele NG gemeente wat ook vernuwend dink en optree. Ons is al vir meer as 50 jaar besig om die goeie nuus van die evangelie in woord en daad in die Lyttelton-omgewing in Centurion uit te dra. Hoewel ons ‘n relatiewe klein gemeente is, het ons ‘n groot hart: ‘n hart vir die mense in ons omgewing en ‘n hart vir mense wat soekend is na lewe in oorvloed.


Lees meer oor ons ...


Boodskappe

Luister blaai deur ons boodskap argief
  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter