Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Items gemerk as ‘dankoffer’

Geloofoffer

Gepubliseer 09/03/2015

Wat is ‘n geloofoffer? ‘n Geloofoffer is ‘n belofte wat ‘n gelowige teenoor die Here maak om ‘n sekere bedrag as ‘n offergawe te gee vir die werk van die Here en Hom dan te vertrou om dit voorsien. Dit is nie, soos ‘n normale offergawe, deel van jou tiende nie maar die Here voorsien […]

lees meer

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter