Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Items gemerk as ‘erediens’

Die 30/30 metode vir geestelike groei

Gepubliseer 28/07/2015

Ons weet dat God alom en altyd teenwoordig is in ons lewe. Maar is ons bewus daarvan? Die 30/30 metode is ‘n manier om ons daaraan te herinner. In aansluiting by die boodskapreeks Jy is God se Meesterkunswerk (16 Augustus tot 13 September – wat oor ongeveer 30 dae strek), onderbreek elke 30 minute wat jy […]

lees meer

Hoe berei ek myself voor vir die erediens?

Gepubliseer 06/07/2015

Vir die erediens om die gewenste effek op my as gelowige te hê is dit belangrik dat ek sal verstaan waaroor die erediens eintelik gaan. Baie mense kom na ‘n erediens toe met die verkeerde gesindheid en stap dus teleurgesteld weg. Wanneer ek die erediens benader met die verwagting om … lekker te “praise en […]

lees meer

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter