Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Items gemerk as ‘missie’

Wat is ‘n missionale gemeente?

Gepubliseer 29/06/2015

‘n Missionale gemeente is ‘n gemeente wat resultaat is van, deel is van en deelneem aan die sending van God (missio Dei). “Die kerk se missie is ingebed in God se missie. Deur Christus is ons aan die drie-enige God en sy werk op aarde verbind. Ons behoort aan Hom alleen, en ons leef in […]

lees meer

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter