Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Geloofoffer

Wat is ‘n geloofoffer?

‘n Geloofoffer is ‘n belofte wat ‘n gelowige teenoor die Here maak om ‘n sekere bedrag as ‘n offergawe te gee vir die werk van die Here en Hom dan te vertrou om dit voorsien. Dit is nie, soos ‘n normale offergawe, deel van jou tiende nie maar die Here voorsien dit in die vorm van ‘n ekstra inkomste waarvoor jy nie begroot het nie en dus nie deel van jou normale inkomstebegroting is nie. Dit behoort dus ook nie jou normale dankoffer wat jy gee te beïnvloed nie.

Die inkomste wat ons gemeente op hierdie manier in, word aangewend vir die uitreikwerk wat ons gemeente doen. Dit word gebruik om Aksie Arbeiders (straatkinders, koffiekroeg, Matlala-uitreik) asook Grace Manna en die werk van die CMR en evangelisasieprojekte te ondersteun. Dit word glad nie aangewend vir die bedryfsuitgawes van die gemeente nie.

Die Geloofofferprojek word die afgelope ongeveer 15 jaar in ons gemeente bedryf en is ‘n wonderlike manier om te help dat die evangelie op ‘n konkrete en tasbare manier aan mense bedien word.

Vir watter bedrag vertrou jy die Here hierdie jaar? Jy kan jou geloofoffer in ‘n koevert plaas, duidelik gemerk “Geloofoffer” en dit tydens die erediens in die mandjie plaas.

Jy kan ook elektroniese oorplasing doen in ons Geloofofferrekening:

ABSA Bank Takkode: 632005 Rekening nommer: 4050438756

Geen kommentaar oor “Geloofoffer”

Lewer kommentaar

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter