Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Het jy al ooit getwyfel?

PREEK

SONDAG 17 APRIL 2015

VIERDE SONDAG IN PAASTYD

Het jy al ooit getwyfel? Het jy al ooit getwyfel dat jy die ewige lewe het? Hoe seker is jy dat jy tot in ewigheid saam met God sal wees? Wanneer God bekend gaan maak wie sy kinders is, hoe seker is jy dat jou naam uitgeroep gaan word? Wanneer Jesus alles gaan kom nuutmaak – gaan jy ook nuutgemaak word en saam met God op die nuwe aarde woon?

Ek dink die meeste van ons twyfel hieroor in een of ander stadium. “Kyk hoe sondig is ek. Kyk hoe dwaal ek af. Kyk na my gedrag. Is dit hoe ʼn kind van die Here optree? Ek kan nie ʼn kind van die Here wees as my lewe so lyk nie.”

Wel, wat sê die Bybel? Kan ons absoluut seker wees? Kom ons kyk of die Bybel vir ons antwoorde het.

Johannes 10:22-30

22Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. 23Jesus het in die tempel in die Pilaargang van Salomo geloop.

25Jesus antwoord hulle toe: “Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat Ek in die Naam van my Vader doen, bewys wie Ek is. 26Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. 27My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. 28Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 29Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. 30Ek en die Vader is een.”

 

Vers 24-25 – 24Die Jode het daar om Hom saamgedrom en vir Hom gesê: “Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons.”25Jesus antwoord hulle toe: “Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat Ek in die Naam van my Vader doen, bewys wie Ek is.

Ek kan al die bewyse dat Jesus die Seun van God is hier voor julle uitpak. Ek kan met al die argumente dat Jesus bestaan het, dat Hy gesterf het, dat Hy begrawe is en dat Hy weer opgestaan kom. En tog gaan dit sommige mense nie oortuig nie. Nie omdat hulle dom of onintelligent is nie. Daar is baie intelligente mense wat nie glo nie.

Hoekom nie? Jesus gee die rede: 26Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. Let mooi op wat Jesus sê. Hy sê nie: “Julle is nie van my skape omdat julle nie glo nie.” Geloof is nie die voorwaarde nie – jy word nie as van Jesus se skape gereken omdat jy  glo nie. Jy is eers ʼn skaap – dan glo jy. Jesus sou ook kon gesê het: As julle van my skape was, sou julle geglo het.

Dit beteken daar moet eers iets met ons gebeur voordat ons kan glo – voordat ons in staat is om te glo. Daardie iets is iets wat slegs God kan bewerkstellig.

Hier is ʼn baie belangrike waarheid. Ons moet teruggaan na ʼn vorige hoofstuk van die Johannes-evangelie, hoofstuk 3. Jesus is besig met ʼn gesprek, met Nikodemus – ʼn nagdissipel.

3Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”

4Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan ’n mens gebore word as hy al ’n ou man is? Hy kan tog nie ’n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?”

Die vraag: hoe word ʼn mense weer gebore? Antwoord:

5Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

 7Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

Met ander woorde: ons het geen beheer oor die Gees nie. Ons het geen beheer oor waar die Gees waai nie. Ons kan stil word en onsself oopstel vir die werking van die Gees. Ons kan ook die werking van Gees ervaar en die effek daarvan sien (soos wind wat die deur die bome waai).

Om terug te kom na Johannes 10: Ons kan slegs skape word indien die Gees in ons werk. En ons het nie beheer daaroor nie!

Hoe weet jy dat jy skaap is? Hoe beleef jy die Gees se werking in jou? Baie mense sal sê: “Dis wanneer jy diep emosioneel geraak word, of diep in jou binneste beweeg word, of een of ander ekstatiese ervaring het.” Baie mense koppel die werk van die Gees aan emosie.

Ons sien die werk van die Gees in die volgende vers: 27My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My.

Hoe weet jy wanneer jy ʼn skaap is? Wanneer jy die stem van Christus hoor – met ander woorde as daar ʼn diep begeerte in jou ontstaan om Jesus te volg. ʼn Begeerte wat nie van ʼn verbygaande emosionele aard is nie, maar ʼn begeerte wat bly en groei en waarvan jy nie kan ontslae raak nie. ʼn Diep begeerte om:

  • God beter te leer ken, liefhê en dien
  • God se wil te doen in alles
  • Jou lewe aan God toe te wy
  • ʼn Getroue volgeling van Jesus te wees
  • ʼn Dissipels te wees wat vrugte dra

Het jy hierdie diep begeerte om Jesus te volg? Dan hoor jy sy stem, en dan is jy een van Jesus se skape. Daaruit vloei geloof op ʼn doodnatuurlike manier voort.

Die gedeelte bereik dan sy hoogtepunt:

28Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 29Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. 30Ek en die Vader is een.”

As ons een van Jesus se skape is, sal niemand ons uit die Vader se hand ruk nie. Dit is die basis van ons sekerheid en die teenvoeter vir twyfel. Selfs al kom die Satan met sy felste aanslae in die laaste uur van ons lewe – ons is veilig in die hand van die Here.

Selfs twyfel kan ons nie uit die hand van die Here ruk nie.

 

Geen kommentaar oor “Het jy al ooit getwyfel?”

Lewer kommentaar

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter