Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Huisbyeenkomste

huisRiglyne vir Huisbyeenkomste

Kom hierdie week as huisgesin (dit wil sê almal wat in een huis woon) elke aand bymekaar—bes moontlik rondom die etenstafel. (Probeer om ten minste een maaltyd per dag as gesin saam te eet—ten minste vyf maal per week.) As jy alleen woon, doen dit saam met ‘n vriend of doen dit op jou eie.

Skakel die TV af, sit neer die koerant, sit selfone op “silent”, maak die tablette en skootrekenaars toe en belê vyf minute om die volgende gesamentlike geloofsoefening te doen:

  • Deel met mekaar julle hoogte– en laagtepunte. Moenie tevrede wees met die antwoord “niks” nie. Luister aandagtig na mekaar want dit wat ons deel vorm die inhoud van die res van die samekoms. In die begin gaan dit dalk oppervlakkig wees of kunsmatig voel maar as julle dit elke dag doen sal dit meer uit die hart kom.
  • Lees ‘n gedeelte uit die Bybel—Lees hierdie week Filippense 2:5-11 en/of ‘n paar verse uit Spreuke 11 en/of die verhaal wat Sondag in die erediens vertel is. (Luister dalk weer na die verhaal op die internet).
  • Gesels dan met mekaar oor die teks / verhaal. Probeer verstaan wat God vir julle wil sê deur die teks / verhaal in die lig van julle hoogte– en laagtepunte. Vra die vraag wat die teks vir julle vandag beteken en deel julle antwoorde met mekaar.
  • Bid vir mekaar se hoogte– en laagtepunte. Dra mekáár aan die Here op. Daar is geen groter daad van liefde nie. Dit verander beide die bidder en die persoon vir wie daar gebid word. Gebed bring krag, troos, heling en verligting.
  • Sluit af deur mekaar te seën. Doen dit deur woorde van seën uit te spreek (eie woorde of die woorde van Numeri 6:24-26) en ook ‘n gebaar van seën te doen. Lê hande op die persoon wat geseën word, trek ‘n kruis met die duim op die voorkop van die persoon wat geseën word of enige ander gepaste gebaar.

 

Geen kommentaar oor “Huisbyeenkomste”

Lewer kommentaar

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter