Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Kontak Ons

kerkPosadres

Posbus 14575

Lyttelton Manor X1

Centurion

0140

 

Straatadres / Kerkkantoor

h/v Moltenoweg & Van Riebeecklaan

Lyttelton Manor X1

Centurion

Tel: 012 664 4458

Faks: 086 777 0746

E-pos: ngk@lytteltonoos.org.za

 

Voltydse Leraar

Ds. Manie Groenewald

Tel: 012 664 1571 / 081 7601 491

E-pos:  maniegmax@gmail.com

 

Saakgelastigde

Madelaine Steyn

Tel:  012 664 4458 / 082 354 2455

E-pos: ngk@lytteltonoos.org.za

 

Koster

Willem Scholz

Tel: 012 343 8567 / 082 675 2953

 

Orrelis

Dolly Pienaar

Tel: 012 653 6449 / 083 485 0059

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter