Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Media

Kliek op die skakel om te luister na preke.

Elke Sondag se preek is ook in gedrukte vorm beskikbaar by die inligtingstafel in die kerkgebou.

boodskappe

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter