Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Kerkraad

Kerkraad

Die kerkraad is die hoogste besluitnemende liggaam van die gemeente.  Dit bestaan uit die leraars, ouderlinge en diakens.

Leraars

 

 

Dr Lodewyk Sutton

Tel: 072-157-1190

E-pos: lodewyksutton@gmail.com

 

 

 

 

Ds Jan Van Jaarsveld (Sending Leeraar)

Tel: 082 925 3557

E-pos: jan@allharvest.co.za

 

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter