Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Ons Droom

Hierdie droom is nie ons droom nie. Dis God se droom vir ons. Die droom bestaan uit vyf groepe van drie stellings elk – ‘n totaal van vyftien stellings. In elkeen van hierdie groepe verwys die eerste van die drie stelling na ons verhouding met God, die tweede na ons verhouding met mekaar as gemeentelede, en die derde na ons verhouding met die gemeenskap en die wêreld waarbinne die Here ons geplaas het.

Ons realiseer ons droom hoofsaaklik deur ons bedieninge.

cloudsOns droom van ‘n gemeente …

 • Waar elkeen weet God se genade beteken Hy het elke mens onvoorwaardelik lief en waar elkeen dit in dankbaarheid aanvaar; (Joh 3:16; Lukas 15; 2 Pet 3:9; Lukas 7:36-50)
 • Wat mekáár genadig is deur mekaar lief te hê, geduld met mekaar te beoefen en mekaar te vergewe; (Matt 18; 1 Joh 4; 1 Kor 13) en
 • Wat God se liefde deur praktiese diens aan die samelewing toon. (Matt 25:31-46; Jak 1:26)
 • Wat in gemeenskap met die Vader en met mekaar onder sy sorgsame liefde groei en gedy (Matt 6:25-34);
 • Wat as huisgesin van God soos familie met mekaar saamleef en waar almal tuis is en voel (Ef 2:19); en
 • Waar die warmte van hulle onderlinge liefde aantreklik is vir mense wat (nog nie) deel daarvan is nie (Joh 13:34-35).
 • Waar elkeen naby God leef deur gereeld in gebed na Hom toe gaan (Matt 6:5-15; Lukas 11:1-13; 5:16; 6:12);
 • Wat God in hulle samekomste met opgewondenheid en toewyding eer, dien en aanbid (2 Kron 5:11-14; Hand 4:23-31; Heb 10:24-25); en
 • Wie se deernis met die nood van die wêreld hulle dring om gereeld daarvoor by Hom in te tree (Matt 6:9-10; Matt 14:14).
 • Waar elkeen in geloof groei en al hoe meer Jesus se karakter en gesindheid toon (Fil 2:5-11; Rom 12:1-2; Joh 13:12-17; 2 Kor 3:18; Kol 3:10);
 • Waar elkeen toegerus word vir hulle dienswerk (Heb 10:24; Ef 4:11 en 12; 2 Tim 3:16-17; Ef 2:10); en
 • Wat deur sout-wees en lig-wees die wêreld ‘n beter plek maak (Matt 5:13-16).
 • Wat gehoorsaam is aan God se roeping om sy koninkryk in die wêreld te vestig (Markus 1:15; Matt 10:7-8; Luk 4:17-19; Op. 21:1-5);
 • Waar lidmate hulle funksie in die liggaam getrou en met geesdrif vervul (Ef 4:16; 1 Kor 12); en
 • Waar lidmate hulle lewensroeping ontdek en dit ywerig nastreef (Joh 20:21; Markus 8:33-38; Hand 1:8.

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

 • e-Nuusbrief
 • Facebook
 • Twitter