Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Riglyne vir Gesinsbyeenkomste

energieDie huisgesin is die vrugbare bedding waarbinne die saad van geloof wat met ons doop in ons geplant is, kan ontkiem en kan groei. Daarom is dit noodsaaklik dat ‘n huisgesin of huishouding gereeld rondom die Woord sal vergader. Die Woord is ons primêre voedingsbron vir geloofsgroei.

Maar hoe, in ons besige lewe, is dit moontlik vir ‘n huisgesin om gereeld so bymekaar te kom? Daaglikse byeenkomste is bykans onmoontlik. Vir die meeste gesinne is dit egter tog gangbaar om ten minste een maal per week byeen te kom. Dit hoef nie gekompliseerd te wees nie. Begin met ʼn gebed (laat elkeen ʼn beurt kry) en lees ʼn gekose stukkie uit die Bybel of vertel die storie vir kleiner kinders. Gedurende die vakansietyd kan julle as gesin telkens ʼn verhaal uit die Bybel kies, saamlees en daaroor gesels.

Die volgende vrae kan dan gevra word:

  • Wat leer ons in hierdie verhaal oor God?
  • Wat leer ons in hierdie verhaal oor mense?
  • Wat leer ons in hierdie verhaal oor die verhouding tussen God en mense?

Geen kommentaar oor “Riglyne vir Gesinsbyeenkomste”

Lewer kommentaar

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter