Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Tiendemaand—Dankiesê-Maand

Oktobermaand is dankie-sê maand in Lyttelton-Oos.

Eerstens bring ons lof, eer en dank teenoor ons Hemelse Vader vir die manier waarop Hy elke dag vir ons sorg en vir die teenwoordigheid van sy liefde in ons lewens elke dag. Ons sê dankie vir al die goeie gawes wat ons uit sy hand ontvang en ook vir al die terugslae en teenspoed wat Hy omskep in geleenthede en vir uitkomste wat Hy bewerkstellig.

Ons sê dankie met ons woorde en die gesindheid van ons harte. Ons sê ook dankie op tasbare wyse deur ons tiende-bydrae aan die Here te wy. U kan u tiende-bydrae deur die loop van die maand tydens eredienste in die kollektebordjie plaas—koeverte hiervoor sal beskikbaar gestel word.

Dit is ook ‘n geleentheid vir die kerkraad om vir die gemeente dankie te sê. Talle lidmate het hulle tyd, talente en tiende deur die loop van die jaar vir die Here en vir sy gemeente gegee. Gelowiges doen dit nie om daarvoor erkenning te kry nie maar ons wil tog as kerkraad ons waardering wys.

Ons doen dit op ‘n konkrete manier deur die hele gemeente uit te nooi vir ‘n gratis potjiekosete op Sondag 1 November. Bring eie sitgoed, drinkgoed en eetgerei en kom geniet ‘n heerlike middag van samesyn en vrolikheid met broers en susters in die Here!

Geen kommentaar oor “Tiendemaand—Dankiesê-Maand”

Lewer kommentaar

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter