Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Wat Doen Ons?

Aktiwiteite

Al ons bedieninge en taakspanne word gekoördineer deur ons Bedieningspan en Bedryfspan onderskeidelik. Gaan kyk gerus waar jy kan inskakel en ‘n verskil maak.

Bidure

Bidure word weekliks op Woensdagaande gehou in die konsistorie. Dit duur vanaf 17:00 tot ongeveer 18:00.  Dit vind onder leiding van ds Odie Odendaal plaas.

Sustersbiduur en Bybelstudie

Die susters kom elke Dinsdagoggend om 09:00 (behalwe tydens skoolvakansies) onder leidig van Elize Kritzinger bymekaar om saam te bid en Bybelstudie te doen.

Emmaus Walks

Emmaus Walks vind twee maal per jaar plaas. Dit is ‘n 72-uur intensiewe geestelike groei geleentheid. Die ervaring van ‘n leeftyd.

Kontak Schalk Meyer vir meer inligting: 0825200186

Retreats

Die doel van ‘n retrait is om vir ‘n tyd lank uit die gewoel en gewerskaf van die gewone lewe te ontrek om sodoende tyd saam met God te spandeer.  Retraits is dus tye van geestelike vernuwing en verkwikking.

Kontak ds Freddie Schoeman as jy belangstel in ‘n retrait.

Ander Aktiwiteite

  • Oggende van stilte
  • Uitreike
  • Bediening aan straatmense in Sunnyside

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter