Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Bedieninge

Deur betrokke te raak by die aktiwiteite van die Bedieningspan of Bedryfspan van die gemeente kan jy ‘n onskatbare bydrae lewer om dissipels wat vrugte dra te vorm. So verheerlik ons die Vader (Joh. 15:8), vul ons ons gemeenskap met liefde, vreugde en vrede en maak ons ‘n stukkend wêreld heel.

Die Bedieningspan koördineer die vyf groot prosesse van geloofsvorming:

 • Die inkomproses – die proses waardeur mense deel word van die gemeente
 • Die versorgingsproses – die proses waardeur ons na mekaar omsien en vir mekaar omgee
 • Die toewydingsproses – die proses waardeur ons al hoe meer die krag en teenwoordigheid van die Here in ons lewens beleef
 • Die toerustingsproses – die proses waardeur ons ons potensiaal ontdek en toegerus word vir dienswerk in die koninkryk van God
 • Die uitstuurproses – die proses waardeur ons uitgestuur word om te gaan vrug dra in die gemeenskap en die wêreld

Kontak Sandra Meyer 082 339 4808

Die Bedryfspan koördineer die logistieke ondersteuning van die aktwiteite van die Bedieningspan.

Dit behels:

 • Die taakspan vir Eiendomme – die omsien na die fisieke fasiliteit van die gemeente
 • Die taakspan vir Administrasie – die taakspan wat sorg dat die administrasie van die gemeente op datum is
 • Die taakspan vir Finansies – die taakspan wat sorg die gemeente se finansiële sake in orde is
 • Die taakspan vir Personeel – die taakspan wat sorg dat die personeelaangeleenthede van die gemeente onder beheer is.
 • Die taakspan vir Kommunikasie – die taakspan wat sorg dat die aktiwiteite van die gemeente doeltreffend gekommunikeer word.

Kontak Jaco Venter 072 405 4018

 

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

 • e-Nuusbrief
 • Facebook
 • Twitter