Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Inkomproses

Die inkomproses bestaan uit bedieninge wat daarop gemik is om mense uit te nooi na die aktiwiteite van die gemeente en om besoekers tuis en welkom te laat voel in ons midde. Diegene wat graag lidmate wil word, word gehelp om in te skakel en betrokke te raak by die gemeente.

Gasvryheidsbediening – hierdie bediening fokus daarop om mense by die deure te verwelkom en Die Herout (ons afkondigingsblad) uit te deel en ook plek aan te wys.

Inligtingstafel – hierdie bediening bedryf die inligtingstafel na elke erediens. Dit is waar mense aanmeld wat graag deel wil word van die gemeente of inligting oor aktiwiteite van die gemeente wil bekom.

Skakel Tania Roos indien jy by een van die bedieninge wil inskakel. Haar nommer is: 0829589417

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter