Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Versorgingsproses

Die doel van die versorgingsproses is om lidmate te help om mekaar te versorg, veral in tye van krisis en nood. Die volgende bediening fokus op hierdie proses:

Langs die siekbed – ‘n bediening wat mense wat in die hospitaal is of tuis te besoek en op praktiese wyse hulp te verleen waar moontlik.

Begrafnisbediening – ‘n bediening wat help om verversings en tee by begrafnisdienste te verskaf.

Streekbediening – die gemeente is ingedeel in ‘n aantal streke met kerkraadslede as streekleiers wat die onderlinge versorging in die onderskeie streke koördineer.

Skakel Madelaine Steyn indien jy deel wil wees van een van hierdie bedieninge: 0126644458.

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter