Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Wat is ‘n missionale gemeente?

‘n Missionale gemeente is ‘n gemeente wat resultaat is van, deel is van en deelneem aan die sending van God (missio Dei). “Die kerk se missie is ingebed in God se missie. Deur Christus is ons aan die drie-enige God en sy werk op aarde verbind. Ons behoort aan Hom alleen, en ons leef in verbondenheid met Hom.” (Gestuur. Kerkwees tussen gister en môre.)

God is in sy wese ‘n sturende God. Die Vader stuur sy Seun uit liefde na ‘n stukkende en gebroke wêreld. Jesus word gestuur om lewe te bring – in oorvloed. Hy kom om die koninkryk van sy Vader op aarde te vestig. Die Vader en die Seun stuur die Heilige Gees om sy kerk tot stand te bring, ‘n kerk wat dan gestuur word om gestalte te gee aan die drie-enige God se liefde vir mense.

Vir meer inligting laai die dokument “Wie sal Ek stuur” af.

 

1 Kommentaar oor “Wat is ‘n missionale gemeente?”

  1. Wolf Cilliers July 11, 2015

    So dankbaar om nog ‘n gemeente te sien wat verstaan dat dit ons heilige en onvervreembare plig is om uit te reik na die wêreld innodd en daadwerklik skouer aan die wiel sit om dit te doen – baie sterkte en seën toegebid vir julle. Wolf Cilliers


Lewer kommentaar

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

  • e-Nuusbrief
  • Facebook
  • Twitter