NG Lyttelton-Oos

228 van Riebeecklaan, Lyttelton Manor X1

Centurion, Gauteng, 0157

Kerkkantoor: 012 664 4458

Faks: 086 777 0746

Selfoon: 081 760 1491

Noodgevalle: 081 760 1491

E-pos: ngk@lytteltonoos.org.za

Voltydse Leraar

Ds. Manie Groenewald

Tel: 012 664 1571 /
082 770 7465

E-pos:  manie@lytteltonoos.org.za

Koster

Willem Scholtz

Tel: 012 343 8567 /
082 853 9588

Saakgelastigde

Madelaine Steyn

Tel:  012 664 4458 /
081 760 1491

E-pos: ngk@lytteltonoos.org.za

Orrelis

Dolly Pienaar

Tel: 012 653 6449 /
079 038 3883

Stuur vir ons ‘n boodskap

Hoe kom jy by ons uit?

Vanaf Solomon Mahlangu (ou Hans Strijdomrylaan – die deurpad wat Wierda Park met Wapadrand/Lynnwoodweg/N4 snelweg verbind):  draai regs in Krugerlaan in (indien u van Wierda Park se kant kom) of links in Krugerlaan in (indien u van Wapadrand/Lynnwoodweg/N4 snelweg se kant kom).  Draai met die eerste straat weer links (Hofmeyerweg) en met die eersvolgende straat regs (Van Riebeecklaan).  Gebou is op die volgende hoek.

Vanaf die N1 (Pietersburg snelweg / Oostelike verbypad): Neem die Bothalaanafrit en beweeg dan in ‘n noordelike rigting.  Ry onderdeur twee brue (een ‘n pad- en die ander ‘n voetbrug) en draai dan by die volgende robot regs (Hofmeyerweg).  Draai by die derde straat regs (Van Riebeecklaan).  Gebou is op die volgende hoek.

Vanaf die Fonteine:  Draai links by die derde robot (ná die robot by die Fonteine se ingang) – dis Hofmeyerweg.  Draai by die eersvolgende straat weer regs (Van Riebeecklaan).  Gebou is op die volgende hoek.

NG Kerk Lyttelton-Oos