Die Lewe in Oorvloed

Jesus (Joh 10:10)

“Ek het gekom sodat [julle] die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”

Lewensvrede

Lewensvrede is daardie gevoel wat ons kry wanneer ons kan sê:  “Alles is basies reg met die lewe.”  Dit beteken nie alles is perfek of dit gaan net goed nie.  Allermins.  Maar ons gemoed is rustig en ons beleef ‘n innerlike vrede wat nie geraak word deur uiterlike chaos of onrus nie.

Ons kry hierdie gevoel wanneer ons besef dat God ons onvoorwaardelik liefhet en dat niks (niks!) ons van sy liefde kan skei nie.

Lewensvrede spruit dus voort uit ‘n diep besef van God se genade.

Lewenstuiste

Lewenstuiste is nie noodwendig ‘n fisiese plek, maar ‘n denkwyse.  Ons beleef dat ons werklik tuis is wanneer ons ‘n gevoel van geborgenheid ervaar – ‘n gevoel dat ons gedra word en beskerm word – dat ons nie alleen in die wêreld is nie.

Ons vind ‘n lewenstuiste wanneer ons ware gemeenskap beleef.

Lewenskrag

Lewenskrag is iets anders as fisiese krag. Dit is die krag wat ons nodig het om voluit en met oorgawe te werklik te leef. Ons het hierdie krag ook nodig om staande te kan bly te midde van stressvolle lewensstyl met al sy uitdagings elke dag. Die lewe tap ons. Dit vat energie om te kan leef.

Ons kry hierdie krag wanneer gebed deel van ons lewensstyl geword het.

Lewensvernuwing

Daar is net een verskil tussen ‘n groef en ‘n graf: die diepte. Jy is in ‘n groef as die lewe saai geword het en sy opwinding verloor het. Jy is in ‘n groef wanneer jy vasgevang is in ou maniere van dink wat nie meer toepaslik is in vandag se lewe nie. Ons verhoed dat ons in ‘n groef verval deur konstant lewensvernuwing te ondergaan – en dit gebeur wanneer daat konstante groei is.

Lewensvervulling

Het die lewe vir jou betekenis? Sal jy aan die einde van jou lewe kan sê: dit was die moeite werd? Ons beleef lewenvervulling wanneer ons weet dat ons lewens ‘n verskil maak in ander mense se lewens – wanneer ons beleef dat ons gebruik word om ‘n hoër doel te bereik as slegs die dien van ‘n eie belange.

Ons beleef egte lewensvervulling wanneer ons in gehoorsaamheid aan God se doel met ons lewens leef.